Yatırım Teşvik Sisteminin amacı nedir?

Yatırım Teşvik Sisteminin amacı nedir?


•    Ülke gelirinin ihracat kanalıyla arttırılması ve ulusal zenginliğin sağlanması,


•    Üretime bağlı olarak istihdamın arttırılması, 


•    Sanayi bölgelerinde üretimin artması için sağlanan kümelenme faaliyetlerinin artması,

 
•    Ülkemiz içindeki bölgesel gelişmişlik farklılıklarını gidermek için özellikle gelişmemiş bölgelere desteklerin arttırılması,  


•    Birçok sektör için  ara malı üretiminde ithalata bağımlılık yüksektir. Bu sorunun giderilmesi için özellikle sanayi ürünlerinin üretiminin arttırılması,


•    Sanayi alanında gelişmiş ülkelerle rekabetin sağlanması için yüksek ve orta-yüksek teknoloji gerektiren yatırımların desteklenmesi, 


•    Sanayi sektörünün alt kollarındaki dengesizliğin giderilmesine yönelik özellikli sektör desteğinin sağlanmasıdır.