Fizibilite Danışmanlığı

Fizibilite Danışmanlığı

 

Fizibilite Nedir? 

Yapılabilirlik olarak ifade edilen bu kavram, bir yatırım projesinin karlılığının, kredibilitesinin ve  maliyetinin hesaplanması ve oluşturulması şeklinde tanımlanır. Fizibilite çalışması yapılırken “Bu iş doğru mudur?” sorusuna yanıt aranır. 


Neden fizibilite çalışması yapılır?

Fizibilite çalışması iki ihtiyaç doğrultusunda yapılmaktadır.


1.    İşletmelerin yatırım kararı için: İşletmeler yatırım projelerinin üretim, maliyet, satış stratejilerini oluşturmak için fizibilite çalışması yapmak isterler. İşletmeler projelerini hazırlarken bu projelerini en iyi şekilde sonlandırmak üzere planlarlar. Bu amaca ulaşmak için iyi hazırlanmış bir fizibilite çalışması oldukça önemlidir. 

2.    Finans kuruluşları için: Finans kuruluşları işletmelere yatırım projelerinin yapılması için kredi tahsis ederler. Finans kuruluşları için kredi politikaları oluşturulurken işletmelerin aldıkları kredilerin “geri ödenebilir” olması oldukça önemlidir. Hatta işletmelere kredi sağlanırken finans kuruluşları ön koşul olarak bu ilke doğrultusunda hareket ederler. Aksi taktirde finans sektöründe “batık kredi” sorunu yaşanır.   

Fizibilite çalışması nasıl yapılmalıdır?

Bir fizibilite çalışması 3 aşamada tamamlanır. 

1. Piyasa Araştırması: Bir projeye yönelik fizibilite çalışmasının başlangıcı projenin ilgili olduğu sektöre yönelik piyasa araştırması yapılmasıdır. Sektördeki rakipler ile ilgili bilgi ve veri toplanması bu aşamada yapılır. 


2. Maliyet Hesaplaması: Projenin yapılmasına karar verildikten sonra üretim aşamasına geçilmektedir. Bu aşamada yapılacak fizibilite çalışmasında maliyet kalemleri oluşturulmalıdır. Bu kalemler üretimin sürekliliği için oldukça önemlidir. 


3. Satış Pazarlama Stratejileri Oluşturması: Projenin son aşamasıdır. Bu aşamada satış ve pazarlama hedefleri oluşturularak ürünle ilgili maliyet- kâr dengesi sağlanmalıdır. Bu dengeden sonra satış ve fiyat politikası belirlenmelidir. Ayrıca üretilen ürünlerin doğru hedef kitleye ulaşması için isabetli pazarlama planları yapılmalıdır. 


Fizibilite danışmanlığı konusunda bizim sunduğumuz hizmetler nelerdir?  

•    İşletmeniz tarafından yapılması planlanan projelere yönelik fizibilite planı hazırlamak ve süreçlerin yönetilmesi ile ilgili danışmanlık hizmeti sağlamak.   

•    Fizibilite danışmanlığı ile ilgili detayları öğrenmek ve teklif almak için [email protected] / 0312 231 96 28 üzerinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz.