E-TUYS yetkilendirmesi nasıl yapılır?

E-TUYS yetkilendirmesi nasıl yapılır?

 

Yetkilendirme, Yatırım teşvik belgesi almak için yapılması gereken bir işlemdir.

Yetkilendirme, başvuru sahibinin e-imza ile sisteme girmesiyle başlamaktadır.

 Başvuru sahibi mutlaka yetki almalıdır. Sonrasında  başvuru yapan kişi/tüzel kişi tarafından KEP adresleri üzerinden onaylanacak her türlü bilgi ve belge, Sanayi Bakanlığı Teşvik Sistemine iletilir. Bu işlemden sonra yetkilendirme işlemi sona ermektedir.