İş Geliştirme Danışmanlığı

İş Geliştirme Danışmanlığı

 

İş geliştirme danışmanlığı nedir? 

İşletmeler, kârlılıklarının ve performanslarının artması için iş süreçlerinin yönetilmesi, işletmelerindeki verimliliklerinin yükselmesi, potansiyel pazarların bulunması ile ilgili çalışmalar yaparlar.

Yapılan bu çalışmalara ise en yeni gelişmeleri dâhil etmek isterler. Tüm bu çalışmalar bir süreç istemektedir. Bu süreçlerin kontrolü için iş geliştirme danışmanlığına ihtiyaç duyulmaktadır. 


İşletmeler neden iş geliştirme çalışması yapmaktadır? 

İşletmelerin ürün ve satışlarının niteliklerinin arttırılması, marka bilinirliklerinin sağlanması, tanıtım, pazarlama ve halkla ilişkiler ile ilgili süreçlerinin bir arada yürütülmesi hedeflenir. 
İş geliştirme süreçlerinde yapılan bu faaliyetlerde müşteri odaklı çalışmalar, kalite, beklentilerin karşılanması ve geri bildirimlerin arttırılmasının öneminden kaynaklarak bu çalışmalar yapılmaktadır. 


İş geliştirme danışmanlığı işletmelere ne kazandırır? 

 

•    İşletmeler için stratejik ve uygun pazarların bulunması,  
•    Yeni ürün ve hizmetlerin araştırılması ve bulunması,
•    Yeni satın alma stratejilerinin geliştirilmesi,
•    İşletmedeki farklı departmanlarla ortak projeler yapılmasının sağlanması,
•    Satış ve pazarlama konusunda teknolojik gelişmelerin takip edilmesi, ürün ve hizmetlerin sunulmasında yenilikler yapılması,
•    Finansal süreçlerde önerilerde bulunulması,
•    Rakiplerin stratejilerinin takip edilip rekabet avantajından faydalanması gibi kazanımlar sağlanır. 


İş geliştirme danışmanlığına kimler ihtiyaç duyar? 


•    Verimlilik konusunda sıkıntı yaşayan işletmeler, 
•    Büyüme stratejileri konusunda profesyonel destek almak isteyen KOBİ’ler,
•    Pazarlama konusunda plan oluşturma desteğine ihtiyaç duyan işletmeler, 
•    Raporlama ve denetim konusunda eksikleri olan işletmeler  
 İş geliştirme danışmanlığına ihtiyaç duyarlar. 


İş geliştirme danışmanlığı ile ilgili olarak bizim sunduğumuz hizmetler nelerdir?  


İş geliştirme sürecinde yaptığımız danışmanlık ile
•    İşletmenizin mevcut durumu hakkında rapor sunmak, 
•    Kurumsal yönetim, marka performansı, insan kaynakları yönetimi, finansal performans alanlarında beraber tasarlayacağımız iş süreçleriniz ile ilgili analiz yapmak, 
•    Sektör analizi yapmak. bu analize göre işletmenizin ilgili sektördeki yeri ile ilgili stratejik tahminler yapmaktayız. 
İş geliştirme danışmanlığı ile ilgili detayları ile ilgili teklif almak için [email protected] / 0312 231 96 28 üzerinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz.