İthal İzinleri nedir?

İthal İzinleri nedir?

İthalat, dış ticaretin önemli iki kaleminden biridir. Ülke ekonomisinin geliri ve toplumun refahı i&cced...

KONU DETAYI
İthal İzni Belgesine neden ihtiyaç vardır? 

İthal İzni Belgesine neden ihtiyaç vardır? 

  İthalata konu olan ürünler yurt dışından gümrük kapılarına geldiğinde belli izinler alınmadan gümrükte...

KONU DETAYI
İthal İzni Belgesi nasıl alınır? 

İthal İzni Belgesi nasıl alınır? 

İthal edilmek istenen farklı eşyalara göre istenen belgeler ve başvurulacak kurum ve kuruluşlar farklılık göstermektedir. ...

KONU DETAYI
İthal İzinleri Belgesine nasıl  başvurulur?

İthal İzinleri Belgesine nasıl başvurulur?

Farklı ürünlerde ithal izinleri almak için, farklı bakanlıklara başvurulmaktadır. Ürün listeleri ilgili bakanlıkla...

KONU DETAYI
İthalat Permisi ve Kontrol Belgesi nedir? 

İthalat Permisi ve Kontrol Belgesi nedir? 

İlaç imalatında kullanılan uyuşturucu ve psikotrop maddelerin ithalatı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun izni i...

KONU DETAYI
Yurt içi Kayıt Belgesi nedir?

Yurt içi Kayıt Belgesi nedir?

Prekürsör, uyuşturucu ve psikotrop madde sınıfındaki kimyasalların yurt içi alımını yapan ve  imalatta kullanan işletme...

KONU DETAYI
İhracat Permisi nedir?

İhracat Permisi nedir?

Prekürsör, uyuşturucu ve psikotrop madde sınıfındaki kimyasalların ihracatı için alınacak izindir. ...

KONU DETAYI
Transit İzni nedir?

Transit İzni nedir?

Prekürsör, uyuşturucu ve psikotrop madde sınıfındaki kimyasalların transit ticaret yoluyla başka bir ülkeye sevkiyatı durumund...

KONU DETAYI
Hurda/atık İthal İzni nasıl alınır? 

Hurda/atık İthal İzni nasıl alınır? 

İthali yasak ve izne bağlı olan hurdalar ve atıklar Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Ticaret Bakanlı...

KONU DETAYI
İsgüm Kontrol Belgesi nedir?

İsgüm Kontrol Belgesi nedir?

  İthalatı yapılmak istenilen boya ve boya kimyasalları (benzol, toluen, hekzan, white sprit, solvent, aerosol, çözüc...

KONU DETAYI
İsgüm Kontrol Belgesi için gerekli evraklar nelerdir?

İsgüm Kontrol Belgesi için gerekli evraklar nelerdir?

  - Gümrük Müdürlüğünden alınmış TPS şifresi, - SGK ‘da kayıtlı işveren adına alınmış E-imz...

KONU DETAYI
İsgüm Kontrol Belgesi ücreti ne kadardır?

İsgüm Kontrol Belgesi ücreti ne kadardır?

2022 yılı İsgüm Kontrol Belgesi Harç Ödemesi 826,00 TL’dir.

KONU DETAYI
Tarım Kontrol Belgesi nedir?

Tarım Kontrol Belgesi nedir?

     İthalata konu malın cinsine göre tabi olduğu bakanlıklardan, ithalatı gerçekleştirebilmek için al...

KONU DETAYI
Tarım Kontrol Tebliği’nin kapsamı nedir?

Tarım Kontrol Tebliği’nin kapsamı nedir?

Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2022/5) Tebl...

KONU DETAYI
Tarım Kontrol Belgesi ne zaman alınmalıdır?

Tarım Kontrol Belgesi ne zaman alınmalıdır?

İthal edilmek istenilen ürün ithalatın yapılacağı gümrük kapısına gelmeden, ilgili bakanlıktan Kontrol Belgesi’nin ...

KONU DETAYI
Tarım Kontrol Belgesi alımı için gerekli evraklar nelerdir?

Tarım Kontrol Belgesi alımı için gerekli evraklar nelerdir?

       Dilekçe,      Kontrol belgesi formu, 

KONU DETAYI
Tarım Kontrol Belgesinin izin süresi ne kadardır?

Tarım Kontrol Belgesinin izin süresi ne kadardır?

Kontrol Belgesi’nin geçerlilik süresi (düzenlendiği tarihten itibaren) Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kontrolü...

KONU DETAYI
Tarım Kontrol Belgesi izni almanın süreçleri nelerdir?

Tarım Kontrol Belgesi izni almanın süreçleri nelerdir?

Ön İnceleme Süreci: İthal edilmek istenilen gıdaya ait etiket ve içerik belgesi talep edilir. Sonrasında ise ürün&...

KONU DETAYI
İthal İzinleri konusunda bizim sunduğumuz hizmetler nelerdir?  

İthal İzinleri konusunda bizim sunduğumuz hizmetler nelerdir?  

İthal İzinleri başvuru sürecinde danışmanlık yapmak, •    İlgili kurum ve kuruluşlardan belge alımı, takibi ve g...

KONU DETAYI