Yatırım Teşvik Sisteminde KDV istisnası nedir?

Yatırım Teşvik Sisteminde KDV istisnası nedir?


İhracatı arttırmaya yönelik yapılan yatırımlar için ülkemizden ya da yurtdışından temin edilecek makine, teçhizat, yazılım gibi maddi ya da gayri maddi konularda katma değer vergisinin (KDV) ödenmemesi şeklinde yapılan teşvik desteğidir. 


UYARI !!! Son yapılan düzenleme ile imalat ve turizm sektöründe yatırım teşvik belgesi kapsamındaki bina-inşaat harcamaları 31/12/2025 tarihine kadar KDV istisnasından muaftır.