Yatırım Teşvik Sistemi nedir?

Yatırım Teşvik Sistemi nedir?

  

Yatırım Teşvik Sistemi ülke ekonomileri için çok önemlidir. Ülkemizin ekonomik olarak gelişmesi için çeşitli politikalar geliştiririlir.Bu politikalardan biri de uluslararası rekabet gücünün arttırılmasıdır. Bu amaçla işletmelerin tasarruflarının katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi oldukça önemlidir. 
Bu çerçevede ülkemizde uluslararası rekabetin arttırılmasına yönelik yatırımların devlet tarafından desteklenmesine Yatırım Teşvik Sistemi denir.