Yatırım Teşvik Belgesi nedir?

Yatırım Teşvik Belgesi nedir?

Gerçek ve tüzel kişilerin Yatırım Teşvik Sisteminden yararlanabilmesi için düzenlenen bir belgedir.  Bu belge ile büyük ölçekli ve stratejik yatırımların arttırılması hedeflenmektedir.  
Belgeye sahip olan yatırımcılar, devlet tarafından sağlanan destek ve teşviklerden yararlanabilir. Böylece Ülkemizdeki bölgesel gelişmişlik farklılıkların azaltılması ve uluslararası yatırımların artması sağlanır.