Yatırım Teşvik Belgesi müracaatı için gerekli belgeler nelerdir?

Yatırım Teşvik Belgesi müracaatı için gerekli belgeler nelerdir?

 

•    Teşvik talebinde bulunan tarafın imzalı müracaat dilekçesi, noter tasdikli imza sirküleri (Kamu kurumları, şahıs şirketleri ve gerçek kişiler için imza beyannamesi),

•    İlgili bakanlığa yapılacak müracaatlarda, 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yatırım Teşvik Belgesi işlemleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı harç uygulaması getirmiştir. Bu nedenle başvuru öncesinde harç ödemesi yapılmalı, 


•    Yatırımcı adına SGK borcu bulunmadığına, yapılandırıldığına, yapılandırmanın bozulmadığına, tecil edildiğine ya da taksitlendirildiğine dair SGK’dan alınacak yazı ya da kurumdan temin edilecek barkodlu çıktı olmalı (Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak müracaatlar hariç),


•    Çevre ve Şehircilik Bakanlığından “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı” ya da “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı” şartı olan yatırımlar için karar yazısı olmalı,


•    Stratejik yatırımlar için yatırım konusuna göre sektörel, mali ve teknik analizlerle beraber yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 10. maddesinde belirtilen kriterlerin her birinin yerine getirildiğinin ispatı için bilgi, belge, hesap ve tabloları içeren fizibilite raporu hazırlanmalı, 


•    Yatırımın sektörüne, büyüklüğüne veya teşvik uygulamalarına bağlı olarak ilgili kurum ve kuruluşların talep edecekleri bilgi ve belgeler de ayrıca başvuru müracaatında olması gerekmektedir.

UYARI !!! Yatırımın konusuna göre gerekli evraklar ilgili kamu kurum ve kuruluşların mevzuatlarına göre değişiklik gösterebilir.