Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) Belgesi Danışmanlığı

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) Belgesi Danışmanlığı

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) nedir?

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) gümrük işlemlerinin kolaylaştırmaya yönelik Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanan özel bir statüdür. Serbest bölgeler dâhil Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik ve en az üç yıl fiilen faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilere, Bakanlık tarafından Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü tanınmaktadır.


YYS’nin getirileri nelerdir? 

  • Gümrük işlemlerini basitleştirilmesi,
  • İzlenebilir kayıt düzeni oluşturulması,
  • Arz zinciri ortakları arasında emniyet ve iletişimin iyileştirilmesi,
  • Emniyet ve güvenlik kontrollerinin kolaylaştırılması,
  • Uluslararası piyasada tanınma olanağı,
  • Süresiz sertifika kullanımı,
  • Sevkiyat gecikmelerinde azalma gibi getirileri vardır. 

 

YYS sahibi olmanın genel şartları nelerdir? 


YYS sahibi olmak için  güvenlik, ticari kayıtlarda  izlenebilirlik, emniyet ve mali yeterlilik koşulunun sağlanması gerekmektedir. Bu çerçevede, 
Güvenilirlik koşulu,
•    Yetkilinin, kanunlara muhalefet etmekten dolayı olan ceza sayısının belirtilen limitleri aşmaması ve hakkında mahkûmiyet kararı olmaması,
•    Son 1 yıl içerisinde en az yüz adet beyanın bulunması,
•    Kesinleşmiş gümrük, vergi ve ceza borcu bulunmaması,
•    Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmamasıdır. 
Ticari kayıtların güvenilir ve izlenebilir olması koşulu,
•    İşletmeye ait iç kontrol mekanizması olması,
•    İşletme kayıtlarında yapılan her işlemin izlenebilir olması,  
•    İşlem yapılacak bilgisayar ve teknolojik aletlerin güvenlikli olması,
•    İlgili kayıtlara ait gümrük kontrollerinin tam olmasıdır. 
Emniyet ve güvenlik koşulu,
•    İlgili işlem yapılacak fiziki alanların izinsiz girişleri önleyecek yapıda olması,
•    İlgili eşyaların değiştirilmesini, eklenmesi ve çıkarılmasını önleyen tedbirler alınması,  
•    Hizmet alınan işletmenin güvenilirliğinin denetlenmesi,
•    Önemli pozisyonlardaki çalışanlarla ilgili güvenlik araştırması yapılmasıdır. 
Mali yeterlilik koşulu,
Önceki 3 yılı kapsayan ve sonuç bölümü olumlu olan YMM raporu gerekmektedir. 

 

YYS sahibi olmak için gerekli özel şartlar nelerdir? 

 

YYS statüsü için 

YYS-I statüsü için

 

YYS-2 statüsü için

 

•İmalatçı olmak veya

•5 milyon $ ihracat

•20 milyon $ ithalat + ihracat

•20 milyon $ ithalat

 

•İmalatçı olmak

•5 Milyon $ ihracat

•50 çalışan istihdamı

•veya 10 milyon $ ihracat

•İmalatçı olmak

•1 Milyon $ ihracat

•30 çalışan istihdamı

•veya 5 milyon $ ihracat

UYARI!!! Yalın YYS, YYS-I ve YYS-2 statüsü koşullarını sağlayamayan imalatçı işletmelerin alabileceği bir statüdür.


 YYS sahibi olmanın avantajları nelerdir?


•    İthalat ve ihracat işlemlerinin daha hızlı ve güvenilir olması,
•    Ardiye, demuraj masraflarında ve mesai ücretlerinde azalma olması,
•    Gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması gibi avantajları vardır.


 YYS sertifikası başvuru evrakları nelerdir?


•    Başvuru formu (ek-1/a başvuru formu),
•    Ek-2 soru formu (ek-2 soru formu),
•    İmza sirküleri,
•    Vergi borcu yoktur yazıları (SGK e-borcu yoktur belgesi ve vergi borcu yoktur yazısı),
•    YMM raporu,
•    ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikaları,
•    Adli sicil belgesi (adli siciller)
•    Ticaret sicil gazetesi
•    Sanayi sicil belgesi (imalatçı firmalar için) veya kapasite raporu
•    Sigortalı çalışan sayısı teşvik belgesi 
•    Performans ve güvenilirlik raporu gerekmektedir. 


YYS sertifikası alımına ilişkin işlem süreci nasıl olur? 


•    Proje tasarımının oluşturulması 
•    Elektronik soru formu ve başvuru evraklarının hazırlanması,
•    Birimlerin SOP, talimat ve/veya iç yönerge çalışmalarının geliştirmesi
•    Yerinde inceleme süreci öncesi simülasyon denetim yapılması, 
•    Müracaatların takibi ve sertifikalandırma sürecine ilişkin hizmetler,
•    İç kontrol ve iç denetim hizmetleri

YYS konusunda bizim sunduğumuz hizmetler nelerdir?

 
YYS başvuru sürecinde danışmanlık yapmak ve  işletmenizin YYS sürdürülebilirliğini sağlamak bu çerçevede, 
•    Elektronik soru formu güncelleme süreç yönetimi,
•    Yıllık faaliyet raporunun düzenlenmesi,
•    Firma yapısında gerçekleşen değişikliklerin süresi içerisinde bildirilmesi,
•    ISO belgelerinin takibi, 
•    Tesis ekleme, bildirim ve denetimleri yapmaktayız. 
YYS belge alım süreci, detayları ve teklif almak için [email protected] / 0312 231 96 28 üzerinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz.