Yatırım Teşvik Sistemi kaç farklı şekilde uygulanır?

Yatırım Teşvik Sistemi kaç farklı şekilde uygulanır?


4 farklı şekilde uygulanır.
•     Bölgesel teşvik: Bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını azaltılması ve gelişmemiş bölgelerde ihracatın arttırılması hedeflenir. 
•     Öncelikli yatırım konuları: Farklı yatırım alanlarında 5. bölge destekleri  ile desteklenmesi hedeflenmektedir.
•     Stratejik yatırımlar: İhracatın arttırılmasına katkı sağlayacak katma değeri yüksek yatırımlar desteklenmektedir.
•     Genel teşvik: Teşvik alanına girmeyen yatırım konuları dışında kalan tüm yatırımları kapsamaktadır.