E-TUYS yetkilendirmesi yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

E-TUYS yetkilendirmesi yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?


•    KEP aracılığıyla yapılan başvurularda dokümanların uzantısı .pdf olmalı,
•    Başvuru sahibi tarafından doldurulması gereken belgeler ıslak imza ile imzalanıp kaşelenmeli,
•     Başvuru sahibi tarafından doldurulması gereken belgeler (Dilekçe, taahhütname ve yetkilendirme formu) için noter onayı alınmalı, 
•    Dilekçe ve yetkilendirme formu için noter onayına ihtiyaç yoktur. Islak imza ile imzalanıp kaşelenmeli,
•    Başvuruda kullanılan bütün belgeler ıslak imzalı orijinal kopya halinde 10 yıl süreyle saklanmalı. Gerekli görüldüğünde Bakanlıkça ıslak imzalı belgelerin talep edildiği unutulmamalı,
•    Başvuruda ilgili makama iletilen tüm belgeler incelenmeli. Başvuru yapılırken eksik olan belgeler için yetkilendirme formunda yer alan mail adresine eksik evrak olduğu iletilmeli.
  
UYARI !!! Bakanlık tarafından belirlenen kriterleri taşımayan başvurular değerlendirilmez. 


 UYARI !!! Daha fazla bilgi almak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Elektronik Teşvik Uygulamaları Sistemi Yetkilendirme İşlemi Başvuru Usul ve Esaslarını incelenebilir.