Gümrük vergisi muafiyeti neleri kapsar?

Gümrük vergisi muafiyeti neleri kapsar?


Yurt dışından temin edilecek yatırım malı, makine, teçhizat, yazılım gibi maddi ve gayri maddi konularda gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.


UYARI !!! 29/06/2021 tarihinden itibaren yapılan başvurularda yatırım teşvik belgeleri kapsamında ithal olunacak makine ve teçhizatlar için 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da  belirtilen makine ve teçhizat için gümrük vergisi muafiyeti uygulanmayacaktır. 

Bahsedilen makine ve teçhizatlar kullanılmış veya yenileştirilmiş olanları teşvik belgesi kapsamına dâhil değildir.