Çalışma İzni Belgesi Danışmanlığı

Çalışma İzni Belgesi Danışmanlığı

Çalışma İzni Belgesi nedir?  

Türkiye’de çalışacak yabancı uyruklu vatandaşların çalışmaya başlamadan önce bu belgeyi alma zorunluluğu vardır. Bu nedenle çalışmak isteyen yabancılar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Çalışma İzni Belgesi alırlar.

Türkiye’de Çalışma İzni Belgesi almadan çalışmak mümkün müdür?

Kanunlarda veya Türkiye’nin taraf olduğu ikili ve çok taraflı anlaşmalarda, bazı yabancıların çalışma izni almadan da çalışabileceği yönünde kararlar alınmıştır. Bu kapsamdaki yabancılar, çalışmaya başlamadan en geç bir gün önce ve işinin sona ermesinden en geç on beş gün sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirim yapmalıdır.

Çalışma izni belgesinin istisnaları nelerdir?

Milli güvenlik kapsamında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen yabancılar için çalışma izni ve bildirim hükümleri uygulanmaz.Türk vatandaşlığını kaybedenler ve onların üçüncü dereceye kadar olan altsoylarından Mavi Kart sahibi olanlar veya Mavi Kart Kütüğüne kaydı olduğunu belgeleyenler Türkiye’de Çalışma İzni almadan çalışabilirler.

Çalışma izni başvurusu nasıl yapılır?

Çalışma izni başvuruları yabancının vatandaşı olduğu ülkedeki Türk dış temsilciliğine yapılır.
Yurtdışından başvuru yapacaklar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına online başvuru yapabilirler.
Yurt içinden çalışma iznine başvuru yapan yabancıların Türkiye’de en az altı ay süreyle geçerli bir ikamet izninin bulunması gerekir. Çalışma izni başvurusu yetkili aracı kurum tarafından da yapılabilir.


Yurt içinden yapılacak Çalışma İzni başvurusu için gerekli evraklar nelerdir?

Çalışma İzni türüne bakılmaksızın adına Çalışma İzni başvurusu yapılan yabancının, yabancı kimlik numarası olmalı,
Bağımsız Çalışma İzni veya süresiz çalışma izni başvurusunda yabancının elektronik tebligat adresi olmalı,
Bir işverene bağlı çalışacak yabancı adına yapılan Çalışma İzni başvurusunda işvereninin elektronik tebligat adresi gerekmektedir.

Yurt dışından yapılacak Çalışma İzni başvurusu için gereken evraklar nelerdir?

Yabancı işçi çalıştıracak olan işverenin elektronik tebligat adresi olması gerekir.
Yabancı çalışana ait elektronik tebligat adresi, çalışanın, işe başladığı tarihten itibaren otuz gün içinde sistem üzerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirmelidir.


Çalışma İzni başvurusu nasıl gerçekleştirilir?

 Yurt dışından yapılan Çalışma İzni başvurusu,

Bir işverene bağlı çalışacak yabancının başvurusunda, yabancı ilk olarak Türk dış temsilciliğine çalışma vizesi başvurusu yapmalıdır.
Çalışma vizesi başvurusu yapıldıktan sonra işveren dış temsilcilik tarafından verilen referans numarası ile istenen bilgi ve belgeleri sisteme yüklemesi gerekmektedir.  


Bir işverene bağlı çalışmayacak yabancı adına Çalışma İzni başvurusunda ise başvurunun Türk dış temsilciliğine yapılması gerekmektedir.Yabancı başvuru esnasında gerekli bilgi ve belgeleri dış temsilciliğe vermesi gerekmektedir. Yabancının başvurunun onaylanması süreç tamamlanır. 

UYARI !!! Çalışma İzni başvurusunun, vize başvurusundan itibaren otuz gün içinde işveren tarafından onaylanarak tamamlanması zorunludur.

 Yurt içinden yapılan Çalışma İzni başvurusu,

Bir işverene bağlı çalışacak yabancının Çalışma İzni başvurusunda istenilen bilgi ve belgelerin sisteme yüklenmesi ve işverenin başvuruyu onaylamasıyla,
Bir işverene bağlı çalışmayacak  işçi için Çalışma İzni başvurusunda yabancının istenen bilgi ve belgeleri sisteme yüklemesi ve başvuruyu onaylamasının ardından Çalışma İzni başvurusu tamamlanır.

 

Yurt içi Başvuru

Yurt dışı Başvuru

İşverene Bağlı Olan

  • İstenen belgelerin sisteme yüklenmesi
  • Türk dış temsilciliğine başvuru yapılması,
  • Dış temsilcilikten referans numarası alınması,
  • Tüm belgelerin sisteme yüklenmesi.

 

İşverene Bağlı Olmayan

  • İşçi adına belgelerin sisteme yüklenmesi
  • Yabancı adına başvurunun Türk dış temsilciliğine yapılması,
  • Belgelerin sisteme yüklenmesi

 

 

Çalışma İzni başvurusu danışmanlığı konusunda bizim sunduğumuz hizmetler nelerdir?  

  • Çalışma İzni başvurusu ile ilgili işveren ve işçi açısından sürecin başlatılması ve devam etmesine yönelik işlemler,
  • Başvuruların Bakanlık ya da ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından oluşturulan mevzuata uygun şekilde yapılmasının sağlanmasında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.


Çalışma İzni başvurusu danışmanlığı ile ilgili detayları öğrenmek ve teklif almak için [email protected] / 0312 231 96 28 üzerinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz.