Yatırım Teşvik Belgesi kapatma işlemi nasıl olur?

Yatırım Teşvik Belgesi kapatma işlemi nasıl olur?

Kullanıcı tarafından, öngörülen süre veya ek süre bitiminin ardından altı ay içinde, yatırımın tamamlama vizesinin yapılması (Yatırım teşvik belgesinin kapatılması) E-TUYS üzerinden olmaktadır. 
Kapatma ile ilgili gerekli evraklar ise, 

  • Teşvik sağlanacak makine ve teçhizat ile ilgili fatura veya gümrük beyanname fotokopileri,
  • SGK prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına dair belge veya tecil, taksitlendirildiğine, yapılandırıldığına dair belgeler (Kamu kurum ve kuruluşlarında bu belge aranmaz),
  • Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımla ilgili varsa vergi indirimine konu kur farkı ve faiz giderlerine ilişkin YMM onaylı liste ya da rapor,
  • Teşvik Belgesindeki özel şartların yerine getirildiğine ilişkin bilgi ve belgeler 

kapatma işlemi için gereklidir.