Ticaret Bakanlığı tarafından maden, metal ve orman ihracatı ile bu kapsamda yapılacak olan ithalat ve yurt içi alıma ilişkin Dahilde İşleme tedbirlerine ilişkin olarak genel hükümler, Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) süreleri, döviz kullanım oranları, birim kullanımı, fire ve ikincil işlem görmüş ürün oranları ile ilgili hükümleri içeren Genelge ile yayımlanmıştır. 

Genelgeye göre, genel hükümlerde yer alan maddeler kapsamında farklı dönemlerde döviz kullanım oranlarına tabi ürünler için ayrı DİİB düzenlenmesi ve ilk kez DİİB talebinde bulunan firmalar için kapasite raporlarında belirtilen yıllık üretim kapasitesinin en fazla 1/4’ü oranında ihracat taahhüdü içerek şekilde DİİB düzenlenmesi gibi bilgiler yer almaktadır. 
DİİB süreleri ile ilgili olarak,
Çelik kütükten sıcak haddelenmiş uzun ürün üretimi için  öngörülen belgelerin süresi 4 ay, çelik slabdan sıcak haddelenmiş yassı ürün üretimi öngörülen belgelerin süresi 6 ay olarak belirlenmiştir. Ayrıca Soğuk haddeleme, kabuk soyma, kaplama gibi daha ileri düzeyde işleme faaliyeti öngörülen kütük ve slab belgelerinin süreleri 9 ay olarak belirlenebileceği belirtilmiştir. 
 Sektöre ilişkin döviz kullanım oranları ise,

Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı ile saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı, kâğıt ve kâğıt ürünlerinin imalatı ile fabrikasyon metal ürünleri imalatı için %65, kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması için %70, metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı için %60, döviz kullanılırken ana metal sanayii için %80 ve mobilya imalatı için %55 oranında döviz kullanılabileceği belirlenmiştir.
Birim kullanım, ikincil işlem görmüş ürün ve fire oranları ilgili olarak 
Genelgedeki DİİB düzenlenmesinin EK-1’de tablosunda yer alan ikincil işlem görmüş ürün (İİGÜ) ve fire oranlarını aşmamak kaydıyla kapasite raporunda yer verilen ve firma tarafından beyan edilen İİGÜ ve fire oranları esas alınacağı bildirilmiştir. 

 

İlgili link için tıklayınız. sosyal medya paylaş kodları eklenecek

Konu Hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin İletişime Geçiniz