Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Kasım 2022 sayılı uluslararası doğrudan yatırım verileri bülteninde yer alan bilgilere göre,
2022 yılında net doğrudan uluslararası yatırım girişi, 9 milyar 282 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. Uluslararası doğrudan yatırım girişleri, sermaye hesabında yer alan ‘Yatırım’ kalemi 2022 yılında toplam 4 milyar 738 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu oran 2021 Ocak-Eylül arasında 5 milyar 585 milyon dolar düzeyindedir. Bu yatırımların bir yıl önceye göre 15,2 oranında azaldığı görülmektedir. 2022 yılı içerisinde en fazla yatırım 1 milyar 592 milyon dolar tutarında Mayıs ayında gerçekleşmiştir. En az yatırım ise 196 milyon dolar tutarla Şubat ayında gerçekleşmiştir. 

Sektörler bazında bakıldığında ise Ocak-Eylül 2022 döneminde, yatırımların en fazla olduğu iki sektör, 1 milyar 654 milyon dolar ile  mali aracı kuruluş sektörü, 1 milyar 68 milyon dolar ise imalat sanayi sektöründen gelmiştir. İmalat sektörü içinde ise en fazla yatırım çeken sektör, 422 milyar dolar ile gıda ürünleri, içecek ve tütün imalatı sektörü olmuştur.   Sektörler bazında, Eylül 2022 verilerine göre, sektörlere toplam yatırımlar 393 milyon dolar düzeyinde olmuştur. 

 
Yapılan yatırımın %88’i Avrupa ülkeleri ve %8’i Asya ülkeleri kaynaklıdır. En fazla yatırım yapan ülke 601 Milyon dolar ile Hollanda olurken ikinci en fazla yatırım 441 Milyon dolar ile Almanya tarafından gerçekleşmiştir. ABD’nin yatırımları ise 186 milyon dolar tutarında kalmıştır. sosyal medya paylaş kodları eklenecek

Konu Hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin İletişime Geçiniz